Asset4us Rapport

:: Animator

Od dnia 7 marca 2010 funkcję Animatora Rynku pełni Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 27.

Beskidzki Dom Maklerski S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
telefon 33 812-84-40
fax 33 812-84-42
www.bdm.com.pl