Asset4us Rapport

:: Profil działalności ASSETUS S.A. GRUPA KAPITAŁOWA

W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jednostka dominująca Assetus Spółka Akcyjna i jednostki zależne podlegające konsolidacji Grupa Kapitałowa Moderndach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (100% udziałów), Moderndach Sp. z o. o. (50,4% udziałów) i Kasmo Sp. z o. o. (51,0% udziałów).

Jednostka dominująca Assetus S.A. zajmuje się koordynacją rozwoju spółek zależnych tj. Moderndach Sp. z o.o., Kasmo Sp. z o.o. i Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o. pełniąc jednocześnie funkcję ramienia medialnego Grupy Kapitałowej Assetus z racji posiadanych portali internetowych szybkajazda.pl i telegraf.biz W związku z przejęciem pakietu kontrolnego w spółce Moderndach Sp. z o.o. posiadającej wieloletnie tradycje i ugruntowaną pozycję na rynku konstrukcji drewnianych z sektora produkcyjnego, spółka Assetus S.A. od drugiego kwartału 2014r. konsoliduje wyniki spółki zależnej, a od III kwartału 2017 r. dane finansowe są konsolidowane również ze spółką zależną Kasmo Sp. z o.o. oraz spółką zależną Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o.

Assetus S.A. zajmuje się dodatkowo działalnością  w segmencie reklamy w sieci Internet. Z obszaru reklamy w sieci internet Spółka realizuje kampanie reklamowe w serwisach informacyjnych www.szybkajazda.pl  i www.telegraf.biz, których jest wydawcą udostępniając powierzchnie reklamowe w postaci bannerów reklamowych  i  publikacji artykułów sponsorowanych.

Pozycja na rynku jest trudna do określenia.

 
 
Zobacz także