Asset4us Rapport

:: Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Assetus S.A.wchodzą następujące osoby:

  • Krzysztof Możyszek
  • dr Wanda Jabłońska
  • Alicja Wiaderek
  • dr. Sebastian Kostecki
  • Krzysztof Durczak

Rada Nadzorcza została powołana Uchwałami nr 17-21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017r. na 3 letnia kadencję.

Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2020r.