Asset4us Rapport

:: Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Assetus S.A.wchodzą następujące osoby:

Rada Nadzorcza została powołana Uchwałą nr 11/06/2014 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 czerwca 2014r. na 3 letnia kadencję.

Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2017r.