Asset4us Rapport

:: Raporty EBI

 

RAPORTY EBI - NEWCONNECT

2018

- Assetus S.A. Raport 19/2018 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego , zmiana terminu publikacji raportu za 3 kwartał 2018r. 

- Assetus S.A. Raport 18/2018 Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Assetus S.A. w dniu 28 września 2018r.

- Assetus S.A. Raport 17/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 r.

- Assetus S.A. Raport 16/2018 Raport Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018r.

- Assetus S.A. Raport 15/2018 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Assetus S.A. na 30.08.2018r.

- Assetus S.A. Raport 14/2018 Korekta raportu za IV kwartał 2017 roku

- Assetus S.A. Raport 13/2018 Raport Roczny Assetus S.A. jednostkowy i skonsolidowany za 2017r.

- Assetus S.A. Raport 12/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

- Assetus S.A. Raport 11/2018 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie upomnienia Emitenta

- Assetus S.A. Raport 10/2018 Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 9/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Assetus S.A. za 2017r.

- Assetus S.A. Raport 8/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

- Assetus S.A. Raport 7/2018 Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 1 kwartał 2018r.

- Assetus S.A. Raport 6/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Assetus S.A. za 2017r.

- Assetus S.A. Raport 5/2018 Podwyższenie kapitału zakładowego Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 4/2018 Raport Kwartalny za 4 kwartał 2017r.

- Assetus S.A. Raport 3/2018 Podpisanie umowy w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy z Salwix Sp. z o.o.

- Assetus S.A. Raport 2/2018 Harmonogram publikacji Raportów Okresowych w 2018r

- Assetus S.A. Raport 1/2018 Wypowiedzenie Umowy.

2017

- Assetus S.A. Raport 35/2017 Raport Kwartalny za 3 kwartał 2017r.

- Assetus S.A. Raport 34/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

- Assetus S.A. Raport 33/2017 Rejestracja przez Sąd Rejonowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Assetus S. A.

- Assetus S.A. Raport 32/2017 Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami Spółki.

- Assetus S.A. Raport 31/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

- Assetus S.A. Raport 30/2017 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych przez spółkę Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 29/2017 Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 30.08.2017 r. 

- Assetus S.A. Raport 28/2017 Raport Roczny Assetus S.A. za 2016r.

- Assetus S.A. Raport 27/2017 Raport Kwartalny za II kwartał 2017r.

- Assetus S.A. Raport 26/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.z uwzględnieniem zmian w statucie spółki.

- Assetus S.A. Raport 25/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.

- Assetus S.A. Raport 24/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie spraw do porządku obrad NWZA zwołanego na 30.08.2017r.

- Assetus S.A. Raport 23/2017 Zwołanie NWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2017r.

- Assetus S.A. Raport 22/2017 Uchwały WZA podjęte w dniu 28.07.2017 r.

- Assetus S.A. Raport 21/2017 Zmiany w składzie zarządu spółki zależnej

- Assetus S.A. Raport 20/2017 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych .

- Assetus S.A. Raport 19/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej.

- Assetus S.A. Raport 18/2017 Odwołanie członków Rady Nadzorczej.

- Assetus S.A. Raport 17/2017 Uchwały ZWZA podjęte w dniu 30.06.2017 .

- Assetus S.A. Raport 16/2017 Wypowiedzenie umowy na badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za 2016r. przez biegłego rewidenta.

- Assetus S.A. Raport 15/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport 14/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie spraw do porządku obrad ZWZA ASSETUS S.A. zwołanego na dzień 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport 13/2017 Raport Roczny Spółki Assetus S.A. za 2016r.

- Assetus S.A. Raport 12/2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki ASSETUS S.A. na 30.06.2017r.

- Assetus S.A. Raport 11/2017 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r.

- Assetus S.A. Raport 10/2017 Zmiany w składzie Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 9/2017 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r.

- Assetus S.A. Raport 8/2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017r.

- Assetus S.A. Raport 7/2017 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r.

- Assetus S.A. Raport 6/2017 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

- Assetus S.A. Raport 5/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

- Assetus S.A. Raport 4/2017 Zmiany w składzie Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 3/2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016r.

- Assetus S.A. Raport 2/2017 Rowiązanie umowy o pracę z byłym Prezesem Zarządu spółki zależnej.

- Assetus S.A. Raport 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017r.

2016

- Assetus S.A. Raport 21/2016 Rezygnacja ze sprawowanej funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 20/2016 Incydentalne naruszenie terminu publikacji Raportu Kwartalnego za III kwartał 2016r.

- Assetus S.A. Raport 19/2016 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

- Assetus S.A. Raport 18/2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016r, jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 17/2016 Powołanie Dyrektora Zarządzającego ,oraz Prezesa Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 16/2016 Rezygnacja ze sprawowania funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej.

- Assetus S.A. Raport 15/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 14/2016 Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2016r.

- Assetus S.A. Raport 13/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30.06.2016 r.

- Assetus S.A. Raport 12/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 11/2016 Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2015 r.

- Assetus S.A. Raport 10/2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na  30.06.2016r.

- Assetus S.A. Raport 9/2016 Raport Roczny Spółki Assetus S.A. za 2015r.

- Assetus S.A. Raport 8/2016 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015r.

- Assetus S.A. Raport 7/2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 6/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 5/2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 4/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2015r.

- Assetus S.A. Raport 3/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 2/2016 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016r.

- Assetus S.A. Raport 1/2016 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

 2015

 - Assetus S.A. Raport 29/2015 Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną.

- Assetus S.A. Raport 28/2015 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

-Assetus S.A. Raport 27/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C oraz akcji serii D spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 26/2015 Podpisanie umowy z KONKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. (Kancelarią Radców Prawnych)-Autoryzowanym Doradcą NewConnect i Catalyst.

- Assetus S.A. Raport 25/2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 24/2015 Wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.

- Assetus S.A. Raport 23/2015 Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2014r.

- Assetus S.A. Raport 22/2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 21/2015 Znacząca spłata zobowiązań przez Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 20/2015 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 19/2015 Udzielenie poręczenia przez Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 18/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30.07.2015r.

- Assetus S.A. Raport 17/2015 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki Assetus S.A. w dniu 30.07.2015r.

- Assetus S.A. Raport 16/2015 Podpisanie umowy o pełnienie Funkcji Autoryzowanego Doradcy.

- Assetus S.A. Raport 15/2015 Raport Roczny Assetus S.A. za 2014r.

- Assetus S.A. Raport 14/2015 Podpisanie umowy z audytorem.

- Assetus S.A. Raport 13/2015 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2014r.

- Assetus S.A. Raport 12/2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 11/2015 Korekta Raportu kwartalnego za IV kwartał 2014r.

- Assetus S.A. Raport 10/2015 Informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.

- Assetus S.A. Raport 9/2015 Zmiana warunków istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 8/2015 Korekta raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 03.11.2014r.

- Assetus S.A. Raport 7/2015 Korekta raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 26.11.2014r.

- Assetus S.A. Raport 6/2015 Uzupełnienie raportu o powołaniu członków organów Spółki.

- Assetus S.A. Raport 5/2015 Podpisanie umów kredytowych przez spółkę zależną.

- Assetus S.A. Raport 4/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 3/2015 Informacja o zawarciu umowy pożyczki.

- Assetus S.A. Raport 2 /2015 Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW S.A. uchwały w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 1/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015r.

2014

 - Assetus S.A. Raport 35/2014 Informacja o dofinansowaniu i zawarciu umowy pożyczki.

- Assetus S.A. Raport 34/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.

- Assetus S.A. Raport 33/2014 Podpisanie wstępnej umowy sprzedaży.

- Assetus S.A. Raport 32/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 31/2014 Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D.

- Assetus S.A. Raport 30/2014 Przydział akcji serii D w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatków.

- Assetus S.A. Raport 29/2014 Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości.

- Assetus S.A. Raport 28/2014 Istotna zmiana przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 27/2014 Emisja akcji serii D z prawem poboru.

- Assetus S.A. Raport 26/2014 Memorandum Informacyjne spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 25/2014 Uzupełnienie Raportu okresowego za II kwartał 2014r. Jednostkowy i Skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 24/2014 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.

- Assetus S.A. Raport 23/2014Raport okresowy za II kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany.

- Assetus S.A. Raport 22/2014 Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.

- Assetus S.A. Raport 21/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 20/2014 Zmiany w składzie Zarządu Spółki Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 19/2014 Rezygnacja ze stanowiska Prezesa Zarządu Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 18/2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2014 roku.

- Assetus S.A. Raport 17/2014 Nabycie przez Emirenta aktywów o znacznej wartości

- Assetus S.A. Raport 16/2014 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- Assetus S.A. Raport 15/2014 Raport Roczny za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 14/2014 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 27.06.2014r.

- Assetus S.A. Raport 13/2014 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2013r.

- Assetus S.A. Raport 12/2014 Rapotr okresowy za I kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany

- Assetus S.A. Raport 11/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

- Assetus S.A. Raport 10/2014 Informacje podsumowujące subskrypcję

- Assetus S.A. Raport 9/2014 Przydział akcji w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatkowych

- Assetus S.A. Raport 8/2014 Publikacja aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego

- Assetus S.A. Raport 7/2014 Treść uchwał podjętych na NWZA ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 26 marca 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 6/2014 Emisja akcji serii C z prawem poboru

- Assetus S.A. Raport 5/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSETUS S.A. na dzień 26 marca 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 4/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013r. jednostkowy i skonsolidowany

- Assetus S.A. Raport 3/2014 Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C

- Assetus S.A. Raport 2/2014 Treść uchwał podjętych na NWZA ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 stycznia 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 1/2014 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku

2013

- Assetus S.A. Raport 13/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ASSETUS S.A. na dzień 17 stycznia 2014 roku

- Assetus S.A. Raport 12/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013r. jednostkowy i skonsolidowany

- Assetus S.A. Raport 11/2013 Naruszenie obowiązku informacyjnego - nałożenie kary pieniężnej na Emitenta

- Assetus S.A. Raport 10/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za II kwartał 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 9/2013 Uzupełnienie Raportu Rocznego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 r.

- Assetus S.A. Raport 8/2013 Uzupełnienie Raportu Rocznego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 7/2013 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ASSETUS S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 6/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 5/2013 Raport Roczny za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A Raport 4/2013 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 rok

- Assetus S.A. Raport 3/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za I kwartał 2013 roku

- Assetus S.A. Raport 2/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za IV kwartał 2012 roku

- Assetus S.A. Raport 1/2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku

2012

- Assetus S.A. Raport 22/2012 Nabycie aktywów o istotnej wartości

- Assetus S.A. Raport 21/2012 Zawarcie istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 20/2012 Informacja o niedojściu do skutku emisji akcji serii C

- Assetus S.A. Raport 19/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

- Assetus S.A. Raport 18/2012 Informacja o opublikowaniu w MSiG ogłoszenia Emitenta o ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C

- Assetus S.A. Raport 17/2012 Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w przedmiocie rejestracji w dniu 19 września 2012 r. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C

- Assetus S.A. Raport 16/2012 Harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii C emitowanych przez Assetus S.A. wraz z wzorem formularza zapisu na akcje.

- Assetus S.A. Raport 15/2012 Złożenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wniosku o publikację ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii C spółki Assetus S.A. z prawem poboru.

- Assetus S.A. Raport 14/2012 Raport okresowy za II kwartał 2012 r.

- Assetus S.A. Raport 13/2012 Uzupełnienie raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2011

- Assetus S.A Raport 12/2012 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Assetus S.A.

- Assetus S.A. Raport 11/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ASSETUS S.A. w dniu 25 czerwca 2012 roku.

- Assetus S.A. Raport 10/2012 Uzupełnienie Raportu Rocznego za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 9/2012 Zmiany w składzie Zarządu Spółki ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport 8/2012 Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki ASSETUS S.A.

- Assetus S.A. Raport 7/2012 Raport Roczny za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 6/2012 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 5/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Assetus S.A. na dzień 25 czerwca 2012 roku

- Assetus S.A. Raport 4/2012 Raport kwartalny za I Kwartał 2012 r.

- Assetus S.A. Raport 3/2012 ASSETUS S.A. raport (IV kwartał 2011)

- Assetus S.A. Raport 2/2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 1/2012 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

2011

- Assetus S.A. Raport 19/2011 Raport kwartalny za III Kwartał 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 18/2011 Powołanie osoby zarządzającej.

- Assetus S.A. Raport 17/2011 Raport okresowy za II Kwartał 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 16/2011 Uruchomienie serwisu informacyjnego w sieci internet.

- Assetus S.A. Raport 15/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi , z dnia 27 czerwca 2011 r.

- Assetus S.A. Raport 14/2011 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ASSETUS SA w dniu 27 czerwca 2011 roku

- Assetus S.A. Raport 13/2011 Raport Roczny za okres 03.12.2009 - 31.12.2010 r. - Sprawozdanie finansowe

- Assetus S.A. Raport 12/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2010

- Assetus S.A. Raport 11/2011 Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki ASSETUS S.A. na 27.06.2011 r.

- Assetus S.A. Raport 10/2011 Raport okresowy za I kwartał 2011r.

- Assetus S.A. Raport 9/2011 Informacja o zawarciu istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 8/2011 Zawarcie przez Assetus S.A. istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 7/2011 Zawarcie przez Assetus S.A. istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 6/2011 Raport okresowy za IV Kwartał 2010 r.

- Assetus S.A. Raport 5/2011 Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2011 roku

- Assetus S.A. Raport 4/2011 Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2011 roku

- Assetus S.A. Raport 3/2011 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego w 2011 roku.

- Assetus S.A. Raport 2/2011 Uruchomienie sklepu internetowego w sieci internet przez spółkę zależną Virtual Exclusive Art Sp. z o.o.

- Assetus S.A. Raport 1/2011 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku.

2010

- Assetus S.A. Raport 23/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 22/2010 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.określającą dzień wymiany akcji w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej

- Assetus S.A. Raport 21/2010 RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

- Assetus S.A. Raport 20/2010 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego w 2010 roku.

- Assetus S.A. Raport 19/20 Informacja o zawarciu istotnej umowy.

- Assetus S.A. Raport 18/2010 Zmiana Statutu Spółki.

- Assetus S.A. Raport 17/2010 Uruchomienie serwisu informacyjnego w sieci internet.

- Assetus S.A. Raport 16/2010 Wpis spółki zależnej emitenta na listę podmiotów uprawnionych przez NBP.

- Assetus S.A. Raport 15/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości.

- Assetus S.A. Raport 14/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości.

- Assetus S.A. Raport 13/2010 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ASSETUS SA w dniu 27 sierpnia 2010 roku

- Assetus S.A. Raport 12/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

- Assetus S.A. Raport 11/2010 Niestosowanie zasady ładu korporacyjnego.

- Assetus S.A. Raport 10/2010 Informacja Zarządu na temat stosowania przez ASSETUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie \"Dobre Praktyki Sp

- Assetus S.A. Raport 9/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport 8/2010 RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU

- Assetus S.A. Raport 7/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości

- Assetus S.A. Raport 6/2010 Nabycie aktywów o istotnej wartości

- Assetus S.A. Raport 5/2010 Zwołanie NWZA spółki ASSETUS S.A. na 27.08.2010 r.

- Assetus S.A. Raport 4/2010 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

- Assetus S.A. Raport 3/2010 Zawarcie istotnej umowy

- Assetus S.A. Raport EBi 2/2010 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B

- Assetus S.A. Raport EBI 1/2010 Podłączenie do systemu EBI