Asset4us Rapport

:: Raporty okresowe

Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

Korekta raportu za IV kwartał 2017 roku

Raport roczny Spółki Assetus S.A. za 2017r.

Raport kwartalny z I kwartał 2018 r.

Raport Kwartalny za IV kwartał 2017r.

Raport kwartalny za III kwartał 2017r.

Uzupełnienie raportu rocznego za 2016r.

Raport kwartalny za II kwartał 2017r.

Raport Roczny Spółki Assetus S.A. za 2016r.

Raport kwartalny za I kwartał 2017r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2016r.

Raport Kwartalny za III Kwartał 2016r.

Raport kwartalny za II kwartał 2016r.

Uzupełnienie raportu rocznego za 2015r.

Raport roczny za 2015r.

Raport kwartalny za I kwartał 2016r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2015r.

Raport kwartalny za III kwartał 2015r.

Raport kwartalny za II kwartał 2015r.

Uzupełnienie raportu rocznego za 2014r.

Raport roczny za 2014r.

Raport kwartalny za I kwartał 2015r.

Uzupełnienie raportu kwartalnego za IV kwartał 2014r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2014r.

Raport kwartalny za III kwartał 2014r.

Uzupełnienie raportu kwartalnego za II kwartał 2014r.

Raport kwartalny za II kwartał 2014r.

Raport roczny za 2013r.

Raport kwartalny za I kwartał 2014r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2013r.

Raport kwartalny za III kwartał 2013r.

Raport kwartalny za II kwartał 2013r.

Uzupełnienie raportu rocznego za 2012r.

Uzupełnienie raportu rocznego za 2012r.

Raport roczny za 2012r.

Raport kwartalny za I kwartał 2013r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny za III kwartał 2012r.

Raport kwartalny za II kwartał 2012r.

Uzupełnienie raportu rocznego za 2011r.

Uzupełnienie raportu rocznego za 2011r.

Raport roczny za 2011r.

Raport kwartalny za I kwartał 2012r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2011r.

Raport kwartalny za III kwartał 2011r.

Raport kwartalny za II kwartał 2011r.

Raport roczny za 2010r.

Raport kwartalny za I kwartał 2011r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2010r.

Raport kwartalny za III kwartał 2010r.

Raport kwartalny za II kwartał 2010r.