Asset4us Rapport

:: Relacje inwestorskie

 

 Assetus S.A. Grupa Kapitałowa

 

W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jednostka dominująca Assetus Spółka Akcyjna i jednostki zależne podlegające konsolidacji Virtual Exclusive Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (100% udziałów) i ModernDach Sp. z o. o. (50,4% udziałów)

Jednostka dominująca Assetus S.A. zajmuje się koordynacją rozwoju spółki zależnej Modern Dach Sp. z o.o., pełniąc jednocześnie funkcję ramienia medialnego Grupy Kapitałowej Assetus z racji posiadanych portali internetowych szybkajazda.pl i telegraf.biz W związku z przejęciem pakietu kontrolnego w spółce ModernDach Sp. z o.o. posiadającej wieloletnie tradycje i ugruntowaną pozycję na rynku konstrukcji drewnianych z sektora produkcyjnego, spółka Assetus S.A. od drugiego kwartału 2014r. konsoliduje wyniki spółki zależnej.

       Assetus S.A. zajmuje się dodatkowo działalnością  w segmencie reklamy w sieci Internet. Z obszaru reklamy w sieci internet Spółka realizuje kampanie reklamowe w serwisach informacyjnych www.szybkajazda.pl  i www.telegraf.biz, których jest wydawcą udostępniając powierzchnie reklamowe w postaci bannerów reklamowych  i  publikacji artykułów sponsorowanych. 

 

 

 

Relacja video z debiutu giełdowego Assetus S.A. KLIKNIJ

INFORMACJA O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA 30.06.2016 (kliknij aby pobrać) 

 

Profil spółki w Biznes.Onet.pl