Asset4us Rapport

:: Struktura akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu Assetus S.A.

ADAM MARIAŃSKI          1 739 000 - 33,77%

ALICJA WIADEREK.       1 332 940 - 25,88%

W ENTERPRISE S.A.     1 035 469 - 20,11%

WEALTH BAY S.A.           208 045 - 4,04%

POZOSTALI                      833 433 - 16,20%

 

Kapitał zakładowy składa się z:

5.148.887 akcji = 100%, które reprezentują 5.148.887 głósów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Assetus S.A.