Asset4us Rapport

:: Struktura akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu Assetus S.A.

KRZYSZTOF MOŻYSZEK     2 000 000 - 27,97%

ADAM MARIAŃSKI                 1 739 000 - 24,32%

ALICJA WIADEREK.             1 332 940 - 18,65%

W ENTERPRISE S.A.           1 035 469 - 14,49%

WEALTH BAY S.A.                   208 045 -   2,92%

POZOSTALI                             833 433 -  11,65%

 

Kapitał zakładowy składa się z:

7.148.887 akcji = 100%, które reprezentują 7.148.887 głósów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Assetus S.A.