Asset4us Rapport

:: Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2018r.
Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 _dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ i
402_2_ Kodeksu spółek handlowych _dalej: "k.s.h."_ zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018 roku na godzinę 10:00

Walne Zgromadzenie _dalej: "Zgromadzenie"_. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Strzępek Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152
więcej »