Asset4us Rapport

:: Zarząd Spółki

W skład Zarządu Assetus S.A. wchodzą następujące osoby:

 

 

Prezes Zarządu został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2014r. na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.

Mandat Członków Zarządu wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Assetus S.A. sprawozdania finansowego za 2017r.